GóRA

Informacje o prawach autorskich

Poniższe uwagi prawne zostały opracowane dla ochrony użytkowników portalu internetowego Titanic.com.pl oraz dla ochrony jego wydawcy. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, dotyczących użytkowania portalu internetowego Titanic.com.pl skontaktuj się z wydawcą.

Zawartość stron internetowych, wchodzących w skład portalu internetowego Titanic.com.pl jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane w niniejszej informacji są zastrzeżone.

Wydawca strony wyraża zgodę, aby przeglądali Państwo jego strony internetowe lub drukowali fragmenty tych stron wyłącznie na własny użytek, a nie w celu redystrybucji, chyba że wydawca strony wyrazi na to pisemną zgodę.

Uprawnienia do wydania zgody na wykorzystanie materiałów, zamieszczonych na stronach internetowych portalu Titanic.com.pl ma wyłącznie wydawca strony. Nikt poza nim nie może wyrazić zgody na prawne wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na stronach internetowych portalu Titanic.com.pl.

Wydawca strony nie gwarantuje, że jego strony internetowe dostępne będą w trybie ciągłym oraz że pozbawione będą błędów. Wydawca strony zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stronach internetowych lub wycofania dostępu do nich w każdym czasie, bez podania przyczyn.

Zarówno wygląd jak i oprawa graficzna stron internetowych portalu Titanic.com.pl, wszelkiego rodzaju wzorce graficzne i animacje są objęte i chronione prawem autorskim.

Jakiekolwiek nielegalne przywłaszczenie, kopiowanie, reprodukcja, przetwarzanie, przechowywanie, dystrybucja, przekazywanie w różnej formie i różnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi materiałów zamieszczonych na stronach internetowych portalu Titanic.com.pl na innych stronach internetowych lub w innej formie bez pisemnej zgody wydawcy strony jest zabronione.

NIELEGALNE PRZYWŁASZCZENIE, KOPIOWANIE, REPRODUKCJA, PRZETWARZANIE, PRZECHOWYWANIE, DYSTRYBUCJA, PRZEKAZYWANIE W RÓŻNEJ FORMIE I RÓŻNYMI ŚRODKAMI ELEKTRONICZNYMI, MECHANICZNYMI TREŚCI LUB JEJ CZĘŚCI ZAMIESZCZONEJ NA STRONACH INTERNETOWYCH PORTALU Titanic.com.pl, GROZI ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KARNĄ I BĘDZIE ŚCIGANE NA DRODZE SĄDOWEJ Z CAŁĄ SUROWOŚCIĄ PRAWA.