GóRA

Regulamin wysy艂ki powiadomie艅 e-mail

Niniejszy regulamin wysy艂ki powiadomie艅 e-mail, zwanym dalej "Regulaminem" okre艣la zasady 艣wiadczenia us艂ugi dostarczania tre艣ci drog膮 poczty elektronicznej, zwanej dalej "Us艂ug膮 powiadomie艅" przez Operatora us艂ugi na rzecz zainteresowanych os贸b, zwanych dalej "U偶ytkownikami".

 1. Postanowienia og贸lne
  1. Strona internetowa o legendarnym statku Titanic, kt贸ra dost臋pn膮 jest pod adresem: http://www.titanic.com.pl, zwana dalej "Stron膮".
  2. Us艂ugobiorc膮 us艂ugi jest U偶ytkownik, kt贸ry dobrowolnie udost臋pni sw贸j adres poczty elektronicznej (e-mail) poprzez formularzinternetowy, znajduj膮cy si臋 Stronie.
 2. Przedmiot us艂ugi
  1. Przedmiotem Us艂ugi powiadomie艅 jest cykliczne przesy艂anie przez Operatora us艂ugi informacji, w formie specjalnie zredagowanej wiadomo艣膰 e-mail do zainteresowanych U偶ytkownik贸w, kt贸rzy wyrazili zgod臋 na jej otrzymywanie.
  2. Wiadomo艣膰 przesy艂ana w ramach Us艂ugi powiadomie艅 zawiera informacje dotycz膮ce zmian, nowo艣ci oraz aktualizacji, dost臋pnych na Stronie.
  3. Us艂uga powiadomie艅 dotyczy wy艂膮cznie przedmiotowej tre艣ci oraz zawarto艣ci Strony i jest zwi膮zana z ni膮 tematycznie.
  4. W wyj膮tkowych przypadkach Us艂uga powiadomie艅 mo偶e mie膰 charakter komunikat贸w technicznych lub powiadomie艅 o istotnych zmianach, regulacjach lub uwarunkowaniach prawnych, maj膮cych zwi膮zek z funkcjonowaniem Strony.
 3. Warunki korzystania z us艂ugi
  1. Do korzystania z Us艂ugi powiadomie艅 konieczny jest dost臋p do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spe艂nienie szczeg贸lnych wymaga艅 technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przegl膮darki internetowej.
  2. Us艂uga powiadomie艅 艣wiadczona jest bezp艂atnie.
  3. Korzysta膰 z Us艂ugi powiadomie艅 mo偶e ka偶dy U偶ytkownik, kt贸ry na Stronie poda sw贸j adres e-mail, zapozna si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu oraz zaakceptuje go, a nast臋pnie wybierze przycisk 鈥濻ubskrybuj鈥. Klikni臋cie wskazanego przycisku spowoduje przeprowadzenie weryfikacji adresu e-mail. Po wybraniu przycisku "Zatwierd藕" nast膮pi przes艂anie podanego adresu e-mail do Operatora us艂ugi oraz uruchomienie 艣wiadczenia Us艂ugi powiadomie艅.
  4. U偶ytkownik korzystaj膮c z Us艂ugi powiadomie艅 zobowi膮zany jest od powstrzymania si臋 od dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym, w szczeg贸lno艣ci w zakresie podawania danych cudzych bez zgody os贸b uprawnionych.
  5. Poszczeg贸lne wiadomo艣ci, wysy艂ane w ramach Us艂ugi powiadomie艅, stanowi膮 utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegaj膮 ochronie okre艣lonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w spos贸b niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora us艂ugi stanowi膰 mo偶e naruszenie prawa.
 4. Czas trwania us艂ugi
  1. Umowa o korzystanie z Us艂ugi powiadomie艅 zawierana jest na czas nieokre艣lony.
  2. U偶ytkownik ma prawo zrezygnowa膰 z Us艂ugi powiadomie艅 w ka偶dej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja ma skutek natychmiastowy.
  3. Rezygnacja z Us艂ugi powiadomie艅 jest mo偶liwa poprzez wycofanie zgody na przesy艂anie powiadomie艅. Aby to uczyni膰, nale偶y na Stronie wybra膰 link: 鈥瀠su艅 e-mail z listy subskrypcji鈥, dost臋pny w zak艂adce: "Powiadomienia e-mail". Wycofanie zgodny na przesy艂anie powiadomie艅 nale偶y dodatkowo potwierdzi膰, wybieraj膮c link dost臋pny w przes艂anej automatycznie do U偶ytkownika wiadomo艣ci e-mail. Brak potwierdzenia rezygnacji poprzez wyb贸r linku z przes艂anej wiadomo艣ci b臋dzie skutkowa艂 dalszym przesy艂aniem powiadomie艅.
  4. Operator us艂ugi mo偶e zawiesi膰 b膮d藕 zako艅czy膰 艣wiadczenie Us艂ugi powiadomie艅 po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie U偶ytkownik贸w drog膮 korespondencji e-mail.
  5. Operator us艂ugi ma prawo do usuni臋cia nieprawid艂owego lub nieistniej膮cego adresu e-mail podanego przez Us艂ugobiorc臋 Us艂ugi.
 5. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w celu 艣wiadczenia Us艂ugi powiadomie艅 jest Operator us艂ugi.
  2. Dane osobowe U偶ytkownika s膮 przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz wyra偶enia zgody na otrzymywanie wiadomo艣ci w ramach Us艂ugi powiadomie艅.
  3. Dane osobowe s膮 przetwarzane przez Operatora Us艂ugi zgodnie z przepisami prawa oraz wy艂膮cznie w celach zwi膮zanych z realizacj膮 Us艂ugi powiadomie艅 (marketing bezpo艣redni).
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Us艂ugi powiadomie艅.
  5. Dane osobowe przechowywane s膮 do czasu rezygnacji (wycofania zgody) z otrzymywania powiadomie艅 e-mail, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).
  6. Operator us艂ugi zapewnia osobom, kt贸rych dane osobowe przetwarza, realizacj臋 uprawnie艅 wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym prawa dost臋pu do tre艣ci w艂asnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usuni臋cia lub przenoszenia, a ponadto prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach okre艣lonych w艂a艣ciwymi przepisami. Ka偶dej osobie, kt贸rej dane s膮 przetwarzane przys艂uguje r贸wnie偶 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe U偶ytkownik贸w korzystaj膮cych z Us艂ugi powiadomie艅 s膮 chronione przez Administratora przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, a tak偶e innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnion膮 modyfikacj膮 wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpiecze艅 technicznych i organizacyjnych.
  8. W sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych zg艂oszonych w toku 艣wiadczenia Us艂ugi powiadomie艅 nieuregulowanych w Regulaminie stosuje si臋 odpowiednie zapisy Polityki Prywatno艣ci, dost臋pnej na Stronie w sekcji Informacje o stronie.
 6. Reklamacje
  1. Reklamacje dotycz膮ce 艣wiadczenia Us艂ugi powiadomie艅 nale偶y sk艂ada膰 na adres e-mail Operatora us艂ugi: kontakt@titanic.com.pl.
  2. W reklamacji nale偶y poda膰 dane osoby zg艂aszaj膮cej reklamacj臋, niezb臋dne do przes艂ania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polega艂y nieprawid艂owo艣ci w Us艂udze Powiadomie艅 i jakie s膮 oczekiwania wobec rozstrzygni臋cia reklamacji.
  3. Operator us艂ugi rozpatruje reklamacj臋 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.